Виж нашите продукти
Партньори
HappyJapan

Brother

Kansai

ASS

Vetron

Rotondi

Tags

ASS BASS 3500Т


Филетков автомат за панталони с автоматично

      подаване и автоматична зареждаща станция

      Основна окомплектовка на машината:                                        

     - двуиглова шевна глава за  двойно лицев бод

      (Брадър  - глава без  изключване

      на иглите)

    - пневматично  отрязване на конеца

    - Директ драйв (директно задвижване), променливо напрежение 220 V, 50-60 9. Hz

    - микропроцесорно управление, свободно програмируемо с дисплей

      LCD и  графична  повърхност

    - задвижване на главния кламер

      от стъпков мотор и автоматично   настройване на дължините  20 – 200 мм

    - падане  на транспортния кламер -  програмируемо

    - съкратено време на цикъла на работа чрез по-висока  скорост на кламера

    - голяма  точност на разреза на  ъгловите ножове посредством

      програмиране  положението  на ъгловите ножове;

      диапазон на настройка – 10 мм при стъпки от 0,1 мм

    - странично преместване на ъгловите ножове посредством ексцентрик

    - държач на ъгловия нож с променлива широчина на рязане

    - шиене с начална и крайна затяжка или сгъстяване на бода- програмируемо

    - клема за торбичката на джоба за разположени отдолу торбички

    - 5 лазерни маркиращи лампи (на линия)- поединично задействани от програмата

    - брояч на  готовата продукция

    - въздушен пистолет с маркуч

    - апарат за двойна филетка

    - подгъваща станция ( може да бъде изключвана или включвана)

    - автоматично следене положението на капачето на джоба от фотоклетка

    - датчик за  конеца в иглата

    - подаването на лентата на филетката става автоматично от дясно

    - автоматично зареждане от ляво на капаци, джобни торби или ленти

      за насрещни мостри,

    - датчик за оставащия в калера  конец,

    - щипка за конеца в иглата,

    - блокировка за задния ход на кламера

    - депа за торбичките на джобовете и филетките

    - разстояния между иглите 12 мм

    - Ресет, задейства се крачно

    - Мемори чип

    - Локално осветление  

    Допълнителна окомплектовка:

    - прехвърлящ щаплер

   - Пневматичен кламер за бърза смяна на единична

      с двойна филетка и обратно,

    - Апарат за единична филетка при панталон

    - приспособление за вакуум - за по-бързо посициониране на детайла

      и подготовка за за включване към инсталация за вакуум,

     Заб.: ако няма наличен вакуум, трябва да се закупи и вакуум турбина!

    - приспособление за прорязване на филетката,Copyright © 2022: Brother M&M ООД
Creator: grafibit kft