Виж нашите продукти
Партньори
HappyJapan

Brother

Kansai

ASS

Vetron

Rotondi

Tags

ASS BASS 5800


Шевен автомат  за:

           -пришиване на  лентата на шлиц на цип върху

            лявата част на панталон - зашиване на дясната лента на шлица на ципа

           -пречупване и пришиване на насрещна мостра

            Автоматът е окомплектован с:

               глава на права машина Brother 7200C - директ драйв,

            Пневматично устройство  за отрязване на конците

 •  Свободно програмируемо микропроцесорно управление с LCD-  дисплей с графична повърхност
 • Станция за пречупване и залагане / до 350 мм дължина на лентите за шлица/
 • Безстепенен избор на дължината
 • Разпознаване началото и края  на шевиня детайл посредством фотоклетка
 • Възможност за  програмиране на начална- крайна затяжка в шева или сгъстяване на бодовете
 • Щаплер за малки детайли
 • Втори нож за клъцките(отстояние 240мм) и две маркиращи светлини на плота за опознаване на клъцките (при джоб в страничния шев с насрещно парче)
 • Четвърти нож за клъцките при италианския джоб
 • Автоматично прорязване на детайла и лентата за шлица
 • Вакуум устройство/ за бързо позициониране на шевния детайл/
 • Устройство за следене на конеца в калера
 • Автоматично издухване на детайлите в края на шева
 • Маркиращи светлини- лазерен лъч
 • Напълно автоматичен процес на работа
 • Регулируем по височина плот / от 89 – 125 см/


Copyright © 2022: Brother M&M ООД
Creator: grafibit kft