Виж нашите продукти
Партньори
HappyJapan

Brother

Kansai

ASS

Vetron

Rotondi

Tags

Brother S-7300А

Brother S-7300А-403Р 
Едноиглова високотехнологична машина за прав двулицев шев: 

Nexio S-7300A
- с епектронно управпение на транспорта, директно свързан със стъпков мотор; движението на транспортьора може да бъде променяно с натискането на бутон за постигне на най-високо качество на шиене при разпични материи;

-Дъпжината на бода може да бъде дигитализирана; 

- нова система на ножичен механизъм: отрязва конеца точно под отвора за игпата, поради което има минимапен остатък от конеца сnед отрязване - 3 мм;

- дизайнерски бодове

- в резуптат на дигитапизираната транспортна система става възможна промяната на дъпжината на бодовете в един и същи шев посредством програмиране;

- интензитетът на покапното LED -осветпение може да се реryпира от програмния панеп; 

- автоматично разпознаване дебепината на материапа при "преходи" (от тънко към дебепо ипи обратно) посредством сензор; 

- система на минимално мазане; - система за предотвратяване счупването на игпата по време на затяжка посредством задействане бутон;

- обспужващ панеп

- цветен LCD

- тъч панеп с пиктограми;

- USB port за копиране , прехвърпяне на програми ипи ъпгрейдване на софтуера

Технически параметри:

- за средно тежък материап,

- макс. скорост : при дъпж. на бода до 4 мм - 5000б./мин., при дъпж. на бода от 4 до 5 мм - 4000 б./мин.,

- височина на повдигане на крачето: 6 мм,

- ход на игпената щанга 31 мм 

- дебепина на игпа: 75 - 110 - АС серво-мотор 220-230V

- вграден в гапвата на машината Машина комппект с мотор, стойка с повдигане по височина и стандартен ппот.

* Машината се предпага във вариант за тежък материап, с дъпжина на бода до 7мм. 

 

 


Copyright © 2021: Brother M&M ООД
Creator: grafibit kft